Thiết bị uốn thẳng iPhone bị cong giá 6 triệu đồng

Khoa học
Nhân sự cố bendgate đầy tai tiếng của iPhone 6, một công ty đã ra mắt công cụ uốn thẳng iPhone bị cong và bán với giá 290 USD.
Xem thêm