Thiếu cảnh giác, lợn rừng bị sử tử hạ sát trong ‘chớp mắt’

Khoa học
Do thiếu cảnh giác trong lúc đi kiếm ăn nên lợn rừng đã phải trả giá bằng cả tính mạng khi nó bị sư tử giết hại và ăn thịt.
Xem thêm