Thử nghiệm công nghệ xe bay

Khoa học
Phương tiện "xe bay" đang được thử nghiệm tại Anh, với hy vọng có thể phát triển công nghệ máy bay không người lái trong tương lai.
Xem thêm