Thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop

Khoa học
Các kỹ sư làm việc cho công ty Hyperloop One vừa chạy thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop. Công nghệ này sẽ từ bản vẽ ra thế giới thực, được xem là bước tiến công nghệ trong tương lai.
Xem thêm