Thu sét trong hộp thuỷ tinh

Khoa học
Trong quá trình tạo ra "hoa sét" Lichtenberg, dòng điện đánh vào một loại vật liệu và bị giữ lại. "Hoa sét" hay Lichtenberg figures được giáo sư vật lý học người Đức - Georg Lichtenberg khám phá ra vào năm 1777, khi bụi trong không khí bám trên một tấm tích điện, sẽ tạo thành những phổ điện hình cành cây.
Xem thêm