Thước phim cuối cùng về loài hổ Tasmania trước khi tuyệt chủng

Khoa học
Cái chết của con đực tên Bejamin tại sở thú Hobart, Australia vào năm 1936 đánh dấu sự tuyệt chủng của loài hổ Tasmania trên thế giới.