Thủy triều đỏ là gì?

Khoa học
Thủy triều đỏ là hiện tượng bùng nổ số lượng tảo, nguyên nhân cá chết hàng loạt tại nhiều nơi trên thế giới.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT