Tiếp xúc sư tử ở khoảng cách không thể gần hơn: Yếu tim đừng thử

Khoa học
Trung tâm bảo tồn GG Conservation (Nam Phi) mới đây đã cho phép du khách tương tác với sư tử ở khoảng cách gần qua lồng bảo hộ. Ý tưởng mới lạ này nhanh chóng được đón nhận