Tìm thấy con dao cổ đại hơn 90.000 năm tuổi

Khoa học
Các nhà khoa học đã tìm thấy một con dao có đuổi đời kỷ lục: hơn 90.000 năm tuổi tại hang Dar Sultan, Maroc, cách bờ biển Đại Tây Dương 260 km.