Tìm thấy nhiều di vật cổ ở Hoàng Thành Thăng Long

Khoa học
Dưới chân điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ phát hiện nền hoa chanh và gạch ngói các thời Lê, Nguyễn, Trần...
Xem thêm