Tình mẫu tử giữa chó mẹ và mèo con mồ côi ở Kenya

Khoa học
Nhờ được chó mẹ nhận nuôi và cho bú hàng ngày, mèo con mồ côi từ lúc hai tuần tuổi sống sót và phát triển khỏe mạnh.
Xem thêm