Tinh tinh nghiện hút thuốc trong vườn thú Trung Quốc

Khoa học
Vườn thú ở Tân Cương, Trung Quốc, bị chỉ trích khi để mặc khách tham quan ném thuốc lá cho tinh tinh hút.
Xem thêm