Tôm biển xiên thủng bụng, xé xác cá rồng trong nháy mắt

Khoa học
Tôm biển sử dụng những chiếc chân dài nhọn như thanh kiếm đâm vào bụng kẻ thù, khiến cá rồng biển không có bất kỳ cơ hội chống cự nào.
Xem thêm