Tôm hùm màu kẹo bông gòn trăm triệu con mới có một

Khoa học
Các nhà sinh vật học cho biết màu sắc gần như bạch tạng của con tôm hùm ở Canada hiếm tới mức tỷ lệ bắt gặp là 1/100.000.000.