Trăn ăn thịt cá sấu, lợn nhờ hàm mở rộng 150 độ

Khoa học
Trăn có thể ăn thịt những con vật to như lợn, cá sấu bởi cấu tạo hàm đặc biệt, mở rộng đến 150 độ.