Trận chiến quyết liệt để tranh giành thức ăn của khỉ tuyết

Khoa học
Trong thời gian lạnh giá nhất của mùa đông, thức ăn ngày càng trở nên khan hiếm, những cuộc chiến giữa các bầy khỉ tuyết cũng bắt đầu từ đây.
Xem thêm