Trận chiến quyết liệt giành con cái của bò rừng Bison

Khoa học
Vào mùa giao phối, các con đực phải chiến đấu với nhau để tranh giành quyền giao phối với con cái. Những trận chiến này có thể xảy ra vô cùng đẫm máu và chỉ một số ít giành chiến thắng.
Xem thêm