Trăn dài 6 m căng phồng bụng do nuốt chửng linh dương

Khoa học
Con trăn khổng lồ nằm bất động với phần bụng căng phồng sau khi nuốt chửng một con linh dương bò lam ở Gujarat, Ấn Độ.
Xem thêm