Trăn khổng lồ 'thanh toán' cá sấu với tốc độ ánh sáng

Khoa học
Cá sấu là hung thần thực sự với bộ hàm cực khỏe, lớp da dày gần như “bất khả xâm phạm”. Thế nhưng vẫn bị khuất phục trước sức mạnh của trăn khổng lồ.
Xem thêm