Trăn khổng lồ vặn mình nôn gà chọi nặng hàng cân

Khoa học
Trăn khổng lồ buộc phải nôn ra một con gà chọi đã nuốt vào trong bụng, sau khi nó bị người dân phát hiện.
Xem thêm