Trận kịch chiến giành lãnh thổ của loài cá biết đi trên cạn

Khoa học
Cá thòi lòi xâm phạm lãnh thổ định chiếm "nhà" của hàng xóm nhưng bị đối thủ phản đòn và phải rút về hang ổ.
Xem thêm