Trăn Miến Điện nuốt chửng cá sấu sau trận kịch chiến

Khoa học
Con trăn Miến Điện nuốt chửng cá sấu Mỹ to không kém trong chớp mắt trước khi chợp mắt với chiếc bụng no căng.
Xem thêm