Trăn mò vào khu dân cư nuốt trọn dê

Khoa học
Do tham nuốt con mồi lớn, con trăn không thể di chuyển và phải cần đến sự giúp đỡ của kiểm lâm viên mới có thể trở về rừng.
Xem thêm