Trăn Nam Mỹ khổng lồ bị dốc ngược, ép nôn trả vật nuôi

Khoa học
Những người đàn ông tay không lôi xềnh xệch và giật mạnh đuôi một con trăn Nam Mỹ hòng bắt nó nôn ra cả con dê đã nuốt chửng.