Trận tử chiến rợn người giữa rắn nâu kịch độc và nhện lưng đỏ

Khoa học
Trận tử chiến giữa hai loài vật độc nhất Australia kết thúc với thắng lợi thuộc con nhện lưng đỏ nhỏ hơn nhiều lần so với rắn nâu.
Xem thêm