Trang bị giúp phi hành gia không trôi tự do ngoài vũ trụ

Khoa học
Phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian cần sử dụng dây bảo hộ và đeo thêm thiết bị phản lực.