DMCA.com Protection Status

Trang trại trồng bơ có thể gây động đất ở Mexico

Khoa học
Lượng nước ngầm mà các trang trại trồng bơ tại bang Michoacán sử dụng nhiều đến mức có thể là nguyên nhân dẫn tới 3.000 trận động đất nhỏ.