Tránh hổ đực, hổ cái suýt dìm chết con non

Khoa học
Phát hiện hổ đực to lớn đến gần, hổ cái đè con xuống dưới mặt nước để tránh bị đối phương nhìn thấy.