Tranh luận dẹp bỏ cà phê đường tàu là kìm hãm phát triển du lịch?

Khoa học
Chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ hàng quán quanh khu vực đường sắt, trong khi chuyên gia du lịch lại bày tỏ mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển.
Xem thêm