Trâu rừng bao vây sư tử, giải cứu đồng loại

Khoa học
Đối với những loài động vật ăn cỏ, lợi thế bầy đàn là vô cùng cần thiết. Với số lượng áp đảo, đàn trâu rừng trong đoạn clip sau đây đã giải cứu thành công đồng loại của mình khỏi nanh vuốt sư tử.
Xem thêm