Trâu rừng 'đơn thương độc mã' quyết chiến với 3 con sư tử

Khoa học
Giữa một bầy sư tử thi nhau cắn xé, trâu rừng can đảm chiến đấu bảo vệ con.
Xem thêm