Trâu rừng dũng mãnh lùa cả đàn sư tử, giải cứu đồng loại

Khoa học
Một bầy trâu rừng đã tìm cách giải cứu đồng loại đang bị bầy sư tử đói đe dọa tới sinh mạng