Trâu rừng gọi đàn đến đòi lại con non từ vuốt sư tử

Khoa học
Nhờ phát huy sức mạnh tập thể, trâu rừng đòi lại thành công con non từ móng vuốt của bầy sư tử đói trong công viên quốc gia châu Phi.
Xem thêm