Trâu rừng húc toạc đùi sư tử, hất chúa sơn lâm lên không trung

Khoa học
Trong lúc bị 2 con sư tử vây hãm, trâu rừng đã ra đòn húc tung chúa sơn lâm lên không trung. Con sư tử bị rách toạc đùi sau cú húc của trâu rừng.
Xem thêm