Trâu rừng húc văng sư tử cứu đồng loại

Khoa học
Thấy sư tử cái tấn công đồng loại, trâu rừng vội vàng lao đến, dùng sừng hất kẻ săn mồi bay lên cao.