Trâu rừng liều mạng tấn công sư tử giải cứu đồng loại

Khoa học
Trông thấy đồng loại bị bầy sư tử vây giết, con trâu đực đầu đàn liền lao lên tấn công những “lãnh chúa vùng đồng cỏ” để giải cứu. Đáng tiếc, nỗ lực của nó không thể mang lại kết quả như ý.
Xem thêm