Trâu rừng tấn công bầy sư tử, cứu sống thằn lằn

Khoa học
Chuyện hy hữu đã xảy ra ở đoạn video dưới đây khi trâu rừng liều mạng tấn công bầy sư tử để giải cứu con thằn lằn.
Xem thêm