‘Trêu ngươi’ sư tử, trâu rừng trả giá bằng tính mạng

Khoa học
Trâu rừng đã phải trả giá đắt khi bị “lãnh chúa vùng đồng cỏ” bắt và ăn thịt.
Xem thêm