Trí tuệ nhân tạo có gây nguy hiểm cho loài người?

Khoa học
Robot có thể được lập trình để chăm sóc con người, đi chợ, lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ và làm những công việc nguy hiểm mà con người không thể làm. Song cũng có những quan ngại rằng nếu không có sự giám sát, sự phát triển của siêu trí tuệ sẽ tạo ra mối đe dọa với loài người, khi máy tính thông minh hơn và quay ra chi phối chúng ta.