Trí tuệ nhân tạo của Google tìm ra hệ hành tinh mới giống hệ Mặt Trời

Khoa học
Chỉ trong một thời gian ngắn, trí tuệ nhân tạo của Google đã tìm ra một hệ hành tinh mới giống hệt như hệ Mặt Trời của chúng ta. Hệ hành tinh này cách Trái Đất khoảng 2525 ánh sáng.