Trốn rắn hổ mang, cóc chết thảm dưới hàm ếch yêu tinh

Khoa học
Tốc độ giúp cóc tạm thời chạy trước rắn hổ mang nhưng lại lọt vào tầm ngắm của ếch yêu tinh, "cỗ máy" cơ bắp nặng hơn 2 kg.