Trồng lúa bằng công nghệ blockchain đầu tiên trên thế giới

Khoa học
Một cánh đồng tại Đài Bắc, Trung Quốc áp dụng công nghệ blockchain vào trồng lúa, thiết bị cảm biến đặt khắp cánh đồng, theo dõi độ ẩm, hóa chất...