Trúng kịch độc của sát thủ máu lạnh, vua sư tử chết thảm

Khoa học
Khi đang nghỉ ngơi gần bụi rậm, chú sư tử kém may mắn đã bị con rắn mamba đen cắn trúng