Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy mạnh nhất

Khoa học
Tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 cất cánh thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc xây dựng trạm vũ trụ thường trực trên quỹ đạo Trái Đất của Trung Quốc.
Xem thêm