Trung Quốc phóng vệ tinh Ngộ Không tìm vật chất tối

Khoa học
Vệ tinh Ngộ Không được phóng đi từ trung tâm Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, Nội Mông Cổ hôm qua là vệ tinh đầu tiên trong số 4 vệ tinh Thám hiểm Vật chất tối (DAMPE).
Xem thêm