Tuyệt chiêu săn mồi dưới tuyết dày một mét của hù xám lớn

Khoa học
Nhờ đôi tai hoạt động như ăngten thu âm, hù xám lớn ở cực bắc có thể săn những con chuột trốn dưới lớp tuyết dày tới gần một mét.