UFO có kích thước sao Thổ lướt qua Mặt Trời

Khoa học
Hình ảnh từ vệ tinh quan sát cho thấy một nhóm vành đai trong suốt đã tiếp cận và tương tác với Mặt Trời, trước khi rời đi ngay sau đó.
Xem thêm