UFO hình điếu thuốc nháy sáng bay gần trạm ISS

Khoa học
Một vật thể bay không xác định hình điếu thuốc màu vàng lóe ra nhiều tia sáng xanh, đỏ khi bay qua Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Xem thêm