Ưng cổ đen sà xuống bắt cá từ ngọn cây

Khoa học
Bộ vuốt sắc giúp chim ưng dễ dàng tóm gọn và giữ chặt con cá trên mặt sông Brazil trong khi vẫn duy trì tốc độ bay nhanh chóng mặt.
Xem thêm