Ưng diều hâu lộn ngược dưới tổ chim thợ dệt để bắt mồi

Khoa học
Ưng diều hâu châu Phi thể hiện tài nhào lộn như diễn viên xiếc thực thụ khi treo ngược mình thò đầu vào tổ chim thợ dệt mò chim non.